NWCSS 電腦/資訊及通訊科技科
學生成就

刷新最多人參與的數碼遊戲設計
健力士世界紀錄


方嘉豪同學 網上讚好角色設計

最新消息
[中五級]目標與分析指引
[中五級]網上商店首頁樣本
[中三級]遊戲程式製作成果展示
[中三級]電子聖誕咭成果展示
活動相片

網絡線製作班


PHOTOSHOP 數碼相片處理


中英文輸入法比賽

科技領域午間攤位:有獎電子遊戲
  • 資訊及通訊科技科 影片部 最新作品
資訊通訊科技科
中五級習作
廣告製作習作
觀看影片 (請按此)
資訊通訊科技科
中五級習作
廣告製作習作
觀看影片 (請按此)
資訊通訊科技科
中五級習作
廣告製作習作
觀看影片 (請按此)
資訊通訊科技科
中五級習作
廣告製作習作
觀看影片 (請按此)
資訊通訊科技科
中五級習作
廣告製作習作
觀看影片 (請按此)